30 септември 2020 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Приказки за всеки ден”   
  • Четем “Принцът жаба” от Братя Грим