16 септември 2020 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Здравей, Училище любимо!” 
  • Четем стихове за Първия учебен ден