2 септември 2020 г., 10:30 ч.

  • Тема: “Мамо, прочети ми в рими!” 
  • Четем “Горска къщичка” – поемка от Дора Габе