Отдел Изкуство, 11 август 2020 г., 10:00 ч.
  • В отдел Изкуство на 33 оборота: Приказни герои
  • С участието на Детски клуб “Бризлино”
Фотогалерия