5 август 2020 г., 10:30 ч. 

  • Тема: “Моите играчки”
  • Четем приказката “Балончето и куклата с розовата рокля” от Леда Милева