19 август 2020 г., 10:30 ч. 

  • Тема: “Музикална разходка”
  • Четем текстове на песни, които пее всяко българско дете