Национална онлайн конференция „Насърчаване на Четенето 2020“ – „Споделеното четене“, 28 – 31 юли 2020 г.
  • Национална конференция „Насърчаване на четенето”, организирана от ЦРЧР.
  • Онлайн Конференцията се провежда през eTwinning платформата www.etwinning.net
  • В рамките на конференцията учители от училища и детски градини, директори, библиотечни специалисти, университетски преподаватели, студенти и творци имат възможността да представят успешни практики за насърчаване на грамотността и четенето в работата с деца и родители. Акцент в конференцията е „Споделеното четене”.
  • Регионална библиотека “Пенчо Славейков“ е представена от Зорница Петрова, библиотекар в Детски и средношколски комплекс.