29 юли 2020 г., 10:30 ч. 

  • Тема: “Ден, пълен с изненади”
  • Четем стихове от Галина Златина