24 юни 2020 г., 10:30 ч. 

  • Тема: “Стая, пълна с играчки”
  • Четем стихове от А. Жекова и Миглена Златарева