РБ „Пенчо Славейков“, Книгозаемане, ет. 2

  • Български хумор 

РБ „Пенчо Славейков“, Книгозаемане, ет. 2

  • “Но мойте песни все ще се четат” – 170 год. от рождението на Иван Вазов 

РБ „Пенчо Славейков“, ет. 3, фоайе

  • Бозата – преди и сега – представяне на издания по темата – 1 – 9 юни
  • Юни – месец на билки и цветя – 10 – 30 юни

РБ „Пенчо Славейков“, Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели до 14 г.

  • Златна броеница
  • Най-хубавите български вълшебни приказки 

РБ „Пенчо Славейков“, Детски и средношколски комплекс, Заемна за читатели над 14 г.

  • “По-силни от огъня”
  • Представяне на книги за забележителни личности