27 май, 10:30 ч.

  • Тема: “Вълшебството на първи юни”
  • Четем стихове от български поети, посветени на Международния ден на детето