20 май, 10:30 ч.          Гледайте във   

  • Тема: “И ний сме дали нещо на света”
  • Четем стихове, посветени на светите братя Кирил и Методий и на българската духовност