ОТМЕНЯ СЕ

Детски и средношколски комплекс, 12 март 2020 г., 11:00 ч.

Да учим в библиотеката!

  • Запознаване с глобалните цели за устойчиво развитие
  • Среща с ученици от ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна