Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство, март 2020 г.
  • Девета Национална среща на училищните библиотекари от Националната секция на училищните библиотекари (НСУБ) към ББИА
  • Тема:  “Училищните библиотеки на фокус”

Програмата може да изтеглите оттук  >>>

Фотогалерия