Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, фоайе, 10 – 22 март 2020 г.
  • Изложба “100 години от рождението на Борис Виан”
  • От фондовете на библиотеката