ОТМЕНЯ СЕ

Отдел Изкуство, 18 март 2020 г., 17:00 ч.
  • Диалози с изкуството
  • Арт курс с проф. Владимир Иванов