РБ “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс, 18 февруари 2020 г., 10:30 ч.

Деца от Родителски Кооператив “Здравец и малини” в Детски и средношколски  комплекс

  • Тема: “Нека ви разкажа … как идва денят”
  • 100 г. от рождението на Леда Милева