СТАЯ НА ПРИКАЗКИТЕ – програма за месец февруари 2020 г.

Детски и средношколски комплекс, 5 февруари, 10:30 ч.

  • Тема: “Как идва денят?”
  • Четем стихотворения, залъгалки и гатанки от Леда Милева

Детски и средношколски комплекс, 12 февруари, 10:30 ч.

  • Тема: “Децата на животните”
  • Четем “Малкото голямо слонче” от Рада Москова

Детски и средношколски комплекс, 19 февруари, 10:30 ч.

  • Тема: “Най обичам…”
  • Четем “Златна книга за децата” – стихотворения

Детски и средношколски комплекс, 26 февруари, 10:30 ч.

  • Тема: “Книжки – веселушки”
  • Четем стихове от Веса Паспалеева, Дора Габе и Леда Милева