Американска читалня, 2 и 3 декември 2019 г., 9:00 ч..
  • Изпити по програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) на Американския съвет
Фотогалерия, 2 декември 2019 г.