Отдел Изкуство, 4 – 11 ноември, откриване 4 ноември 2019 г., 18:00 ч.
  • “Нестандартно”
  • Изложба на студенти по дизайн от ВСУ “Черноризец Храбър” с преподавател Доника Кирова
Фотогалерия