Обучителни практикуми за библиотекари от читалищни библиотеки

3 и 4 октомври 2019 г.
  • Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Детски и средношколски комплекс, 9:30 – 15:00 ч.
  • Запознаване и демонстрация на “Интерактивни форми при работа с деца в библиотеката”
  • Обучителни практикуми за библиотекари от читалищни библиотеки от Област Варна
  • Водещи: Жечка Кираджиева и Зорница Петрова

Обученията са по финансиран от Министерството на културата проект “Експертно-консултантска и методическа дейност по библиотечно дело за обществените библиотеки в регион Варна”, организирани от Регионална библиотека “Пенчо Славейков”.

Фотогалерии