Отдел Изкуство, 18 – 31 октомври, откриване 18 октомври 2019 г., 17:30 ч.
  • Изложба на Ателие по рисуване “Жечка и Момчил Христови”

Фотогалерия