Регионална библиотека “Пенчо Славейков” Отдел Изкуство, 17 юли 2019 г., 17:30 ч.
  • Лекция: “Историческият пример на семейство Романови – как да съхраним любовта в семейството”. Лектори: Ива Теофилова, Таня Христова