Регионална библиотека “Пенчо Славейков” Отдел Изкуство, 15 юли 2019 г., 17:30 ч.
  • Лекция: “Император Николай ІІ – пътят на кръста”. Лектор: Веселина Борисова