Американска читалня гостува в НЧ „Просвета 1900” – Девня, 4 юли – 8 август 2019 г., 14:00 ч.
  • Курс “Програмиране с робота Finch” с деца от общината

Дати на провеждане:

4 юли, 11 юли, 18 юли, 1 август, 8 август