Отдел Изкуство, 2 – 17 май 2019 г.,
  • Изложба на ученици от 6 кл. СУ за НХИ “Константин Преславски”, преподавател Севдалина Драгнева