Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – фоайе, откриване 9 април 2019 г., 16:00 ч.
  • Пътуваща изложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“
  • Подготвена по инициатива на Народното събрание със съдействието на Държавна агенция „Архиви“
Фотогалерия