ПРОГРАМА
 • 26 март 2019 г., 14:00 – 15:00 ч.
  Регионална библиотека “Пенчо Славейков”                      Фотогалерия >>>
  Практически консултации за работа с дигитални устройства
 • 28 март 2019 г., 8:30 ч.
  Регионална библиотека “Пенчо Славейков”                      Фотогалерия >>>
  Провеждане на обучение за библиотекари за работа с модул “Моята библиотека”
 • 28 март 2019 г., 10:30 ч.
  Регионална библиотека “Пенчо Славейков”                      Фотогалерия >>>
  Запознаване на библиотекари с 3D-технологиите и демонстрация на 3D-скенер