Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство, 6 март 2019 г., 9:30 ч.
  • Осма Национална среща на училищните библиотекари от Националната секция на училищните библиотекари (НСУБ) към ББИА
  • Тема:  “Училищната библиотека – от регламента до въображението”
Фотогалерия