Американска читалня, 4, 5, и 6 декември 2018 г., 9:00 ч..
  • Изпити по програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) на Американския съвет
Фотогалерия, 4 декември 2018 г.