Детски и Средношколски комплекс гостува на ДГ “Българче” – кв. Владислав Варненчик, 7 ноември 2018 г., 10:00 ч.
  • “Чети ми, разбирам те”
  • Инициатива на РУО – Варна, посветена на Ангел Каралийчев и Борис Карадимчев