Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, 8 – 9 октомври 2018 г.
  • Национална научна конференция „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код”
  • Участие на Радка Калчева, директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, гл. библиотекар Кристиана Димчева и гл. библиотекар Даниела Илиева
  • Презентация на гл. библиотекар Кристиана Димчева „Европейски проекции в библиотеката /Европа, дигиталното време и Smart-library – в отговор на съвременните очаквания/”
Фотогалерия