Трявна, 25 – 27 септември 2018 г.
  • В периода 25-27 септември 2018 г. в град Трявна ще се проведе Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето”, организирана от ЦРЧР. В рамките на конференцията учители от училища и детски градини, директори, библиотечни работници, университетски преподаватели, студенти и творци ще имат възможността да представят успешни практики за насърчаване на грамотността и четенето в работата с деца и родители. Акцент в конференцията ще бъде изложбата „Какво четеш?”, като обсъдените от участниците книги ще се връчат като дарение на  малко българско читалище.
  • Регионална библиотека “Пенчо Славейков“ ще бъде представена от Жечка Кираджиева с темата „От „Крищобал“ – или свободата да мечтаеш, до Литературните детски петъци 2018“. Основен акцент в нея е популяризирането на най-новата инициатива на Детски и средношколски комплекс – литературна клубна форма за насърчаване на четенето сред малките читатели на библиотеката.
Фотогалерия