Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 28 септември 2018 г.
  • Научна конференция в годината на европейското културно наследство „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”
  • Организирана от Съюз на учените Варна и Община Варна
  • Участие на Радка Калчева, директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, с пленарен доклад “Библиотеката – традиции и устойчивост в дигиталното време”