Регионална библиотека „Петър Стъпов” – Търговище, 17-18 септември 2018 г.
  • НЕконференция с международно участие “Библиотекарят отблизо – вчера, днес и утре”
  • Участие на Радка Калчева, директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
  • Участие на главен библиотекар Деница Чолакова с презентация “Що е то библиотекар?”
Фотогалерия