Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, фоайе, 13 септември 2018 г.
  • Официално предаване на Капсула на времето „Варна Лит“ с десет детски творби на тема „Писмо до мен след 10 години“, отличени в конкурса на МЛФ „Варна Лит 2018“ за ученическо есе, за съхранение в РБ „Пенчо Славейков“ – гр. Варна
  • Представители на СНЦ „Международен литературен фестивал Варна Лит“, заедно с деца-творци, отличени в конкурса за ученическо есе на тема „Писмо до мен след 10 години“ – част от Международен литературен фестивал „Варна Лит 2018“, официално ще предадат на ръководството на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. Варна специално изработена кутия с десетте наградени есета.
Фотогалерия