Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, фоайе, 3 септември 2018 г.
  • Гостуваща изложба под надслов „Българската история в художествено слово и образ”
  • Изложбата е създадена от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен и представя знакови личности и събития от историята на Първото и Второто българско царство, от националноосвободителните борби и българското Възраждане и от периода на следосвобожденска България до Съединението от 1885 г.