Детски и средношколски комплекс, 6 юли 2018 г., 10:30 ч.
  • Тема: “Летни забавления”
  • Съвместно с Фондация “SOS – Семейства в риск”