Детски и средношколски комплекс, 21 юни 2018 г., 10.30 ч.

  • Посещение по проект „Твоят час” на ученици от ОУ „Черноризец Храбър”
  • Пътешествие в света на книгите

Фотогалерия