Шеста среща Кръг “С децата”, Историко-археологически резерват “Абритус” – Разград, 8-10 юни, 2018 г.

Шестата среща Кръг “С децата”, организиран от фондация “Америка за България”, тази година се проведе в археологическия резерват Абритус, като участваха над 125 души от 100 организации в цялата страна. Целите на фондацията са библиотеките, музеите, галериите и другите културни центрове да се преврърнат в гостоприемно място за деца, ученици и семейства, да се отворят още повече към обществото, към по-широка аудитория. България е страна с изключително богато културно-историческо наследство, съприкосновението с което от ранна детска възраст дава на децата национално самочувствие и широки познания за заобикалящия ги свят. В рамките на два дни, в теоретическата и практическа част на инициативата се обменяха добри практики, опит и идеи, и се създаваха партньорски връзки.

От Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков“ в срещата участва Жечка Кираджиева, с представен проект в категория „Най-добра работа с деца“ на тема „Разкажи приказка в театър и картини“.

Фотогалерия