Народно читалище „Съзнание 1926“ – гр. Белослав, 12 май 2018 г.
Национална конференция „Читалищни срещи“

Тема: Регионалната история – идентичност и знание.

Тематични направления:

История на българското краезнание;

Читалища и краезнание – добри практики;

Методи на краеведското изследване;

Съвременни тенденции в краезнанието;

Краезнанието в училище;

Краеведски експедиции;

Генеалогия.

Организатори: Народно читалище „Съзнание 1926“ – гр. Белослав, обл. Варна и Дружество на краеведите, обл.Варна

Участник от страна на РБ “Пенчо Славейков” Варна – Емил Демирев – завеждащ Справочно-библиографски отдел, Регионална история и Информационен център – виж презентацията