Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, 11 май
11 май – професионален празник на библиотечно-информационните специалисти в България
  • Регионална кръгла маса „Библиотеките – памет и трансформации
  • С участие на библиотекари от университетски, читалищни, училищни библиотеки от града и региона
  • Програмата предвижда запознаване с новости в библиотечната практика и представяне на сборникаСпоменът през поколенията и времето – материали за историята на град Варна”- издание на библиотеката по повод 135-тата й годишнина
Фотогалерия