Отдел Изкуство, 25 април 2018 г., 10:30 ч.
  • Открит урок на ЧДГ “Малкият принц”