Отдел Изкуство, 24 април 2018 г.
  • Изложба на ученици от СУ за ХНИ “Константин Преславски”, Варна