Детски и средношколски комплекс, 19 април 2018 г., 12.00 ч.
  • Миналото знаем – бъдеще градим
    Открит урок на ученици от IIIа клас при ОУ „Васил Друмев“ с ръководител Диана Митовска.
Фотогалерия