Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Читална зала, 12 април 2018 г., 18:00 ч.
  • Д-р Емил Радев представя своята книга “Оздравителният план”
  • Книгата предлага първото цялостно изследване на правната природа на оздравителния план, според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.
Фотогалерия