Отдел Изкуство, 31 март 2018 г., 10.00 ч.
  • Да си поговорим за изкуството
  • Тракийско изкуство с Художествено ателие “Детско слънце”, ръководители Велина Гребенска, Доника Йорданова