Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Отдел Изкуство, 15 март, 9.30 ч.
  • Седма Национална среща на училищните библиотекари от Националната секция на училищните библиотекари (НСУБ) към ББИА
  • Библиотерапевтичното консултиране – иновативна форма за личностна подкрепа
Програмата на срещата може да изтеглите от тук
Презентации
Фотогалерия