Творчески дом на БАН – Варна, 18-19 октомври 2017 г.
  • Научно-практическа конференция на тема “Енциклопедия и Библиотеки. Форми на взаимодействие за създаване и обществено популяризиране на информационни ресурси”
  • Организирана от Българска академия на науките, Регионален академичен център – Варна в партньорство с Научноинформационен център “Българска енциклопедия”
  • Участие на Радка Калчева, директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, с презентация “Дигитализацията – опитът на Варненската библиотека”
  • Участие на главен библиотекар Кристиана Димчева с презентация “Варненска дигитална библиотека и някои форми на
    взаимодействие за създаване и обществено популяризиране на информационни ресурси”
  • Представяне на изложба “Конкурс за нова сграда на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна” – съпътстващо събитие на конференцията
Фотогалерия