Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето“, 27-30 септември 2017, Хисаря
  • Организатор – Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

От 27 до 30 септември 2017 г. ЦРЧР проведе Шестата национална конференция „Насърчаване на четенето“ под наслов Помогни ми да прочета“. В контекста на актуалната през настоящата 2017 година тема Inclusion на европейско ниво, както и темата за приобщаващото образование на национално ниво сред участниците бяха популяризирани обучителни и подпомагащи програми и инициативи, подкрепящи четенето, както и жестове на помощ и внимание. Във форума се включиха учители и библиотекари от цялата страна, спечелили право на участие в обявения от Центъра за развитие на човешките ресурси конкурс.

Регионална библиотека “Пенчо Славейков“ бе представена от Жечка Кираджиева с темата: „Да четем заедно!“ – малки читатели градят „кули от мечти“ сред книгите във Варненската библиотека“. Основен акцент в нея е популяризирането на най-новите инициативи на Детски и средношколски комплекс и насърчаване на четенето сред деца в неравностойно положение и деца със специални образователни потребности, които превръщат Варненската библиотека в социално сигурна среда за своите малки читатели.